Åkerihistoriska Sällskapet besöker Trucking Old School

11.03.2018

Åkerihistoriska Sällskapet, ÅHS

För att bevara historiskt värdefullt material kring åkerifordon och åkeriutrustning bildades Åkerihistoriska Sällskapet 1992. Sällskapet arbetar också med dokumentation av åkeriernas utveckling. ÅHS har inte själv resurser att ta hand om arkivmaterial men har ambitionen att ge råd och hjälp åt andra: företag, organisationer och enskilda.

Svenska Åkeriförbundet, nuvarande Sveriges Åkeriföretag, bildades 1917. Det första lastbilsåkeriet startade i Stockholm 1906 och på 20-talet blev åkerierna en vanlig företeelse. Åkaryrket är dock äldre än så. Så kallade dragarlag har funnits sedan medeltiden och det finns idag verksamma svenska företag i branschen som räknar sin historia tillbaka över 250 år.

Åkerihistoriska Sällskapet är inte någon veteranbilsklubb. Bilar är visserligen en viktig del av näringens historia men långt ifrån hela. ÅHS samverkar istället med andra sammanslutningar med vägfordons- och trafikhistorisk inriktning.

ÅHS bildades 1992 med en egen styrelse och är en del av Sveriges Åkeriföretag. Dom arrangerar veteranlastbilsutställningen på Elmia Lastbilsmässan vartannat år och medverkar vid veteranlastbilsträffar.

ÅHS genomför även lokala verksamheter i så kallade fordonsgrupper och driver även ÅHS Åkerimuseum. Åkerimuseum visar åkerinäringens utveckling under 1900-talet och i samlingarna finns teknisk utrustning och attiraljer, märken och kontorsföremål från åkerier och lastbilscentraler.


REGIONALA FORDONSGRUPPER

Enligt de riktlinjer Sveriges Åkeriföretag lagt fast för Åkerihistoriska Sällskapet kan så kallade regionala fordonsgrupper bildas av sällskapets medlemmar. Fordonsgrupperna anordnar utflykter, rallyn, museibesök och träffar.

För mer info: www.akeri.se/akerihistoriska

Du hittar även ÅHS på facebook.

Till Trucking Old School kommer ÅHS Fordonsgrupp Småland/Öland och Gotland som Janne Klasén ansvarar för.

Varmt välkomna!