Information för lastbilar
(English below)

Tider

Old Trucks On Track

Inflyttning kan göras på Torsdag från 16:00.
Det går att stå utanför fram till 16 men inte köra in då det är körning på banan fram till 16:00 på Torsdag

Ska du köra på banan måste du anlända före 8:00 på Fredag

När körningen är avslutad på Fredagen måste alla köra upp ovanför banan till Trucking Old School område


Trucking Old School

Du kan anlända till Trucking Old School fram till 9:00 Lördag

Det finns tre klasser att tävla i.
Orenoverad, renoverad tidsenlig och renverad custom
Du väljer vilken klass vid anmälan.

Årsmodeller 1984 - 1992 kan välja att tillhöra Kult eller Veteran.

Det är inte tillåtet att ta med släp eller trailer som inte är en del av ekipaget. Tex bostadstrailers som inte är tidsenliga.
Alla släp/trailers kommer att bli bedömda helhet av jury ihop med dragbil

Prisutdelning är kl 17:00

Området måste tömmas Lördag kväll och efter prisutdelningen måste alla köra ut från området.

På Lördagen är det MC-körning på banan


Praktisk Information

Tvättmöjligheter för lastbil finns inte

Det är tillåtet att att bo i bilarna Torsdag till Lördag

Duschar finns inne på området.

Camping för husvagn finns. Kostnad 200:- som betalas på plats

Restaurang finns och är öppen Fredag och Lördag för frukost, lunch och middag

Det är inte tillåtet att grilla på området.

Det råder alkoholförbud inne på området

Om du behöver du hjälp med anmälan eller har frågor, maila oss på:
info@truckingoldschool.se

Information In English

Schedule

 Old Trucks On Track  

Moving in can be done on Thursday from 16:00. (4pm)
 
It is possible to park outside until 16 (4pm) but not drive in as it's track race until 16:00 (4pm) on Thursday  

If you are going to drive on the track, you must arrive before 9:00 on Friday  

When the race is finished on Friday, everyone must drive up above the track to the Trucking Old School area  


Trucking Old School  

You can arrive at Trucking Old School until 9:00 Saturday  

There are three classes to compete in.
Unrenovated, renovated contemporary and renovated custom
You choose which class when registering.  

Year models 1984 - 1992 can choose to belong to Cult or Veteran.  

It is not allowed to bring a trailer that is not part of the vehicle trains. For example, housing trailers that are not contemporary.
All trailers / trailers will be judged as a whole by the jury together with the truck  

Award ceremony  is at 17:00  (5pm)

The area must be emptied on Saturday night and after the award ceremony, everyone must drive out of the area.     Practical information 

Truck wash are not available  

It is allowed to stay in the trucks Thursday to Saturday  

Showers are inside the area.  

Camping for caravan available. Cost SEK 200 to be paid on site  

Restaurant is available and open Friday and Saturday for breakfast, lunch and dinner  

It is not allowed to grill in the area.  

There is an alcohol ban inside the area

If you need help with registration or have questions, email us at:
info@truckingoldschool.se

Stort Tack till våra Sponsorer!