Anmälan fordon

Anmälan för 2020 är nu öppen

Anmälan för Trucking Old School och Old Trucks on Track

Här anmäler du dig till Old Trucks on Track och Trucking Old School.

Vissa fält är obligatoriska oavsett vilket evenemang du vill delta i.

Old Trucks on Track och Trucking Old School är öppet för Veteranlastbilar, Kultlastbilar och USA-Truckar som hamnar inom samma årsmodeller. På Old Trucks on Track är även Veteranbussar välkomna.

Vi har ingen klass för Pickup oavsett om registrerad som tungt fordon. Både Old Trucks on Track och Trucking Old School är för tunga lastbilar.

Vill du delta i Trucking Old School gäller följande årsmodeller:

Veteranlastbil - 1990

Kultlastbil 1984 - 1999

USA-Truck - 1999

Fotot som ska laddas upp får inte överstiga 2MB.

Bekräftelse på din anmälan kommer på mail inom 14 dagar 

Har du problem med anmälan, kontakta Mari på mari@truckingoldschool.se

Anmälan stänger 31/5 och vi tar INTE emot några sena anmälningar.


Innan du anmäler dig ber vi dig läsa våra förhållningsregler:

  • På området råder totalt tutförbud.
  • På området råder förbud mot upprepat gasande.
  • Inom utställningsområdet för Trucking Old School är alkoholförtäring förbjuden. Restaurangen har utskänkningstillstånd.
  • Drönare är ej tillåtna.
  • Håll rent runt din bil, soppåsar erhålls
  • All grillning vid bilar eller på Trucking Old School utställningsområde är förbjuden
  • All körning utan lots inne på området är förbjuden
  • Ring Knutstorp ombesörjer för bevakning och vakters anvisningar måste följas

Anmälan Trucking Old School och Old Trucks on Track